Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Οι εγγραφές των μαθητών /μαθητριών της Α΄τάξης για το σχολικό έτος 2010-2011 θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 20 Ιουνίου 2010. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:                                      1.Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο
2.Βιβλιάριο υγείας μαθητή/μαθήτριας
3.Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
4.Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης
5.Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης
6.Αποδεικτικό στοιχείο,στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/μαθήτριας (απόδειξη ΟΤΕ,ΔΕΗ)

Με την εγγραφή στην Α΄τάξη θα δηλωθή ταυτόχρονα από τους γονείς που το επιθυμούν και η εγγραφή στο Ολοήμερο Σχολείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου