Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

ΟΛΟΗΜΕΡΟ !!!!

Ενημέρωση και δήλωση για τη φοίτηση στο Ολοήμερο Τμήμα του Σχολείου
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας
Για τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2013-2014 είναι απαραίτητο όσοι επιθυμείτε να εγγράψετε τα παιδιά σας στο ολοήμερο τμήμα να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε στο Σχολείο τη σχετική αίτηση/δήλωση μέχρι τις 14/06/2013.
Για τη σωστή συμπλήρωσή της θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

  1. Όλοι οι μαθητές του Σχολείου μπορούν να εγγραφούν στο ολοήμερο τμήμα του Σχολείου (ανεξάρτητα αν οι γονείς εργάζονται).
  2. Το ολοήμερο τμήμα δεν εξυπηρετεί μόνο μια κοινωνική αναγκαιότητα(φύλαξη και προετοιμασία των παιδιών), αλλά με την προσφορά των επιπλέον διδακτικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις επιλογές των γονέων, δίνει επίσης έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση του προγράμματος.
  3. Η φοίτηση στο ολοήμερο τμήμα είναι υποχρεωτική και σύμφωνη με την ώρα αποχώρησης(15:30 ή 16:15, όπως έχει δηλωθεί)από τους γονείς σε όλη τη διάρκεια του έτους.
  4. Μόνο οι μαθητές που φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα έχουν δικαίωμα εγγραφής στην Πρωινή Προαιρετική Ζώνη (07:00 - 08:00).
  5. Τα ονόματα των μαθητών που θα εγγραφούν στο ολοήμερο τμήμα θα σταλούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 21 Ιουνίου ώστε να συγκροτηθούν τα τμήματα.Εκπρόθεσμες αιτήσεις (τον Σεπτέμβριο) θα πρέπει να εγκριθούν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ έχει δοθεί σε όλους τους μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου